K A S A    O G R O D U

czynna  w  2021r.

         9  i  10     oraz     30  i  31   lipca

        13  i  14      oraz      27  i  28   sierpnia

        10  i  11      oraz      24  i  25   września

          8  i   9       oraz      22  i  23   października

w piątki  od 17-tej do 19-tej       w soboty od 10-tej do 12-tej

Opłaty można  wpłacać na konto bankowe ogrodu

w Krakowskim Banku Spółdzielczym

35 8591 0007 0020 0094 2485 0001

Zarząd ROD “Brodła”

Dyżur kasy Ogrodu