W związku ze zbliżającym się zakończeniem sezonu działkowego, Zarząd ROD „Brodła” przypomina działkowcom o obowiązku dokonania rozliczenia zaległych opłat, w tym za zużytą energię i wodę.

Wpłaty można dokonać na konto bankowe:

Krakowski Bank Spółdzielczy

35 8591 0007 0020 0094 2485 0001UWAGA!

Kasa Ogrodu będzie czynna

17 listopada 2019

w godzinach od 11-tej do 13-tej.

Zarząd ROD “Brodła”

Komunikat opłaty