Od dnia 08.07.2024r rozpocznie się odczyt prądu na terenie Ogrodu.

Odczyt będzie wykonywała osoba upoważniona, przez Zarząd ROD “Brodła” i będzie posiadała ze sobą stosowne upoważnienie.

Po przekazaniu odczytów pani kasjerka będzie informowała stopniowo działkowców o wysokości opłat za energię elektryczną.

Zarząd ROD “Brodła”

Odczyt prądu na Ogrodzie