Informujemy, że na górnym parkingu przy świetlicy zostało wyznaczone miejsce na składanie odpadów wielkogabarytowych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie w tym miejscu rzeczy.

Zarząd ROD “Brodła”

Odpady wielkogabarytowe