Zwracam się do Państwa w imieniu swoim oraz pozostałych członków Zarządu ROD “Brodła”
o dostarczanie pism skierowanych do Zarządu tylko i wyłącznie w godzinach dyżuru Zarządu tj. soboty
w godz. 11.00 do 13.00. Istnieje także możliwość przesyłania pism drogą mailową na adres Zarządu:

zarzad@rod-brodla.pl

W Zarządzie znajduje się specjalny “zeszyt dyżurów” gdzie każde pismo jest wprowadzane.

Fakt ten usprawni pracę Zarządu i nie spowoduje w przyszłości żadnych nieporozumień.

 

Z poważaniem

Paulina Pawlikiewicz

Prezes ROD “Brodła”

 

Pisma do Zarządu Stowarzyszenia