Dnia 30 marca 1983 roku na terenie ponad 30 hektarów powierzchni dzięki staraniom licznych zakładów pracy, powstał nasz ogród.  Do dnia dzisiejszego użytkownicy 464 działek spędzają w nim swoje wolne chwile. Przez te wszystkie lata Nasz ogród bardzo się rozwinął, powstały min. świetlica ogrodowa i piękna kaplica.

W marcu 2017 roku staliśmy się Stowarzyszeniem Ogrodowym ROD BRODŁA. Powstał nowy Zarząd, który służy i pomaga działkowcom a także dba o porządek i bezpieczeństwo. W zakładce Kontakt można poznać wszystkich członków Zarządu.

Naszym celem jest wypoczynek i mile spędzony czas dlatego też kilka razy w sezonie organizujemy imprezy kulturalne min. Dzień Dziecka, Dzień Działkowca i ogniska. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszy bardzo dobra zabawa, którą staramy się upamiętniać właśnie na Naszej stronie.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu z Nami  poprzez Formularz Kontaktowy lub też w tradycyjny sposób w godzinach dyżurów Zarządu. Państwa problemy nigdy nie będą zignorowane.

Na Naszej stronie w zakładce Dokumenty znajdą Państwo także większość druków i dokumentów min. deklarację członkowską, Statut Stowarzyszenia, umowę przeniesienia prawa do działki i regulamin.