Historia Naszego Ogrodu zaczęła się 30 marca 1983 roku. Wtedy to Naczelnik Gminy Alwernia w województwie krakowskim protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał Wojewódzkiemu Zarządowi PZD w Krakowie grunt rolny położony we wsi Brodła z przeznaczeniem pod Pracowniczy Ogród Działkowy. Tak to wszystko się zaczęło…

 

Zakłady patronackie, które podpisały Umowy z Zarządem Wojewódzkim PZD i otrzymały numerację działek do rozdziału dla swoich pracowników to m.in: AGH w Krakowie, Drukarnia Narodowa w Krakowie, Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, NBP, PP “Hotele Orbis” w Krakowie, Politechnika Krakowska,  Zakłady Przemysłu Odzieżowego “Vistula”.

Zarząd Wojewódzki PZD w dniu 8 listopada 1983 roku zorganizował zebranie przedstawicieli zakładów patronackich, działkowiczów przy udziale Dyrekcji Huty, Związku Zawodowego i Komitetu Partyjnego, na którym uchwalono nazwę ogrodu “Pracowniczy Ogród Działkowy Brodła ” i wybrano także tymczasowy Zarząd Ogrodu i Komisję Rewizyjną oraz Rozjemczą.

W dniu 29 maja 1984 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W pięknej sali teatralnej ówczesnej Huty im. Lenina wybrano Zarząd Ogrodu, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą na czteroletnią kadencję. Na zebraniu tym oprócz wyborów uchwalono także plan inwestycyjny na nadchodzące lata a w szczególności: na budowę dróg dojazdowych, alejek, oświetlenia, ogrodzenia ogrodu oraz budowy instalacji wodnej i studni głębinowej. Warto tu wspomnieć, że przy Organizacji Ogrodu duży wkład włożyły zakłady patronackie a w szczególności Huta im. Lenina. Od tego czasu nastąpił szybki rozwój Ogrodu.

Oto kilka zdjęć z Naszej kroniki: