Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Brodła”

Brodła ul. Działkowców 4

32-566 Alwernia

 

 

e-mail: zarzad@rod-brodla.pl

komisja.rewizyjna@rod-brodla.pl

 

 

                                                                        

KRS 0000671364; Regon 366961256; NIP 6282269241

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr rachunku: 35 8591 0007 0020 0094 2485 0001

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes:                                        Paulina Pawlikiewicz             nr tel. 696 033 325

I Wiceprezes:                          Marlena Florek                         nr tel. 536 348 366

II Wiceprezes                          Adam Zglinicki                          nr tel. 577 530 476    

Skarbnik:                                   Urszula Jankowska               

Sekretarz:                                 Dorota Wróblewska               nr tel. 660 447 976

Członek Zarządu:                 Dorota Zys                       

Członek Zarządu:                 Łukasz Hubrich                          nr tel. 530 059 055

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:                          Barbara Pakuła                    nr tel. 536 416 484

Wiceprzewodniczący:              Barbara Drozdowska    

Członek:                                            Danuta Mrowczyk

                                          

 

 

 

Wszystkie sprawy porządkowe,                                           
gospodarcze, awarie prądowe                                               
i wodne prosimy zgłaszać do Łukasza Hubrich         nr tel. 530 059 055

lub Adama Zglinickiego                                                           nr tel.  577 530 476   

 

 

Kasjerka                                                                                             nr tel. 536 207 970  – s.watroba@rod-brodla.pl