Przedstawiamy działania Zarządu zrealizowane w terminie 20.10.2018 r – 08.06.2019 r.

 1. Remont budynków (źródełko, stycznikownia, wc, kiosk)
 2. Remont poddasza w Domu Działkowca w związku z utworzeniem tam archiwum
 3. Remont dwóch pomieszczeń Domu Działkowca
 4. Zakup nowego wyposażenia biura i kasy
 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Domu Działkowca oraz
  w kiosku
 6. Wykonanie nowego podłącza wodnego oraz kanalizacyjnego do kiosku
 7. Wykonanie nowej studzienki z zaworami wodnymi do zbiorników wodnych
 8. Wykonanie nowego bezpośredniego podłączenia wody sieci z Alwerni
 9. Wymiana dwóch głównych zasuw wodnych przy zbiornikach wodnych
 10. Częściowe zasypanie kamieniem dziur w alejkach na terenie ogrodu
 11. Wymiana rur betonowych od odwodnienia zarośniętych korzeniami żywopłotu posadzonego na rurach odwadniających
 12. Wywóz płyt betonowych
 13. Budowa kompostowników
 14. Obsadzenie śmietników oraz kompostowników tujami
 15. Obłożenie agrowłókniną zbiorników wodnych
 16. Ogrodzenie siatką pompy
 17. Remont świetlicy, przerobienie instalacji elektrycznej i nagłaśniającej
 18. Organizacja Dnia Dziecka

  Zarząd ROD “Brodła”
Bieżące działania Zarządu