Zgodnie z informacjami podanymi na zebraniu przekazujemy Państwu druk RODO. Można go pobrać tutaj DRUK RODO

Bardzo prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosku (nr zgody będzie wpisywany przez Zarząd) oraz dostarczenie go do biura Zarządu w godzinach dyżurów sobota 11.00 – 13.00, niezwłocznie do końca października 2018r.

Dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania będą przygotowane druki w biurze Zarządu.

Prosimy Państwa o dostarczanie druków gdyż jest to Nam potrzebne do właściwego wypełniania obowiązków i prowadzenia ewidencji Członków Stowarzyszenia oraz pozostałych działkowców. 

PROSIMY O ZACHOWANIE WW. TERMINU

 

DRUKI RODO