Zarząd ROD Brodła serdecznie zaprasza dzieci do lat 11 na Dzień Dziecka w dniu
9 czerwca o godz 12.00
do Ogrodowej świetlicy.

DZIEŃ DZIECKA OGŁOSZENIE Kliknij

 

 

 

 

Dzień Dziecka