W przypadku napotkania na terenie ogrodu dzikiego zwierzęcia, które nie jest w stanie dalej się poruszać…można zgłosić taką sytuację w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Służby przyjadą na teren ogrodu i zajmą się sprawą.


Dane poniżej

Zarząd ROD “Brodła”

Dzikie zwierzęta na terenie Ogrodu