Informujemy, że na naszym ogrodzie jest osoba pełniąca funkcję elektryka. W przypadku chęci kontaktu dane znajdują się w zakładce dane adresowe.

Jednocześnie przypominamy, że instalacja elektryczna od skrzynki rozdzielczej SR należy do użytkownika działkiPrace związane z usterkami sieci u użytkownika działki są pracami odpłatnymi i ustalane między wykonawcą i użytkownikiem działki.

Zarząd ROD “Brodła”

Elektryk