Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Brodła” poszukuje osób
z doświadczeniem (preferowane wykształcenie techniczne kierunek budownictwo). Mile widziane osoby
w zawodzie elektryka.

Cel: powołanie Komisji do odbioru inwestycji prowadzonych
w latach 2017-2019.

Zgłoszenia w formie pisemnej można składać do biura zarządu  lub przesłać w formie maila:
zarzad@rod-brodla.pl oraz wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie.

Termin składania zgłoszeń do 03.09.2020r.

Komunikat