Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Brodła” poszukuje osoby/firmy, która podejmie się pracy
związanej
z usuwaniem piasku wapiennego oraz myciem i odkażaniem ścian zbiorników wodnych.

Termin składania ofert 6 marca 2021r.

Zarząd ROD “Brodła”

Komunikat