Informujemy, że w związku z likwidacją miejsca składowania odpadów wielkogabarytowych tzw. „bunkra” przy budynku świetlicy
(Uchwała WZ nr 10 z dnia 28.08.2021), obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania odpadów gabarytowych.

Na podstawie Uchwały WZ nr 3 z dnia 24.08.2019 będzie zorganizowany wywóz w/w odpadów z terenu ROD „Brodła”.

Planowany termin wywozu październik/listopad.

Informacje na temat pojawienia się kontenera zostaną zamieszczone odpowiednio wcześniej.

Zarząd ROD “Brodła”

Komunikat odpady wielkogabarytowe