K O M U N I K A T   1

Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  „Brodła”  poszukuje  firmy/osoby, która w okresie od 01.06 – 31.10.2022r. będzie pełnić funkcję  gospodarza Ogrodu. Oferty prosimy przesyłać na adres Ogrodu lub na adres e-mail: zarzad@rod-brodla.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

660 447 976

Termin składania ofert upływa 27 maja 2022r.

K O M U N I K A T   2

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brodła” poszukuje osoby do prowadzenia Kasy Ogrodu i naliczeń opłat wpłacanych przezdziałkowców. Okres zatrudnienia 01.06 – 31.10.2022r. Oferty prosimy przesyłać na adres Ogrodu lub na adres e-mail: zarzad@rod-brodla.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

660 447 976

Termin składania ofert upływa 27 maja 2022r.

Komunikaty