Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego Zebrania z dnia 24.08.2019 został zlikwidowany kompostownik, naprzeciwko działki nr 364. W związku z tym zabrania się wysypywania w tym miejscu odpadów zielonych oraz wszelkiego rodzaju śmieci. Prosimy działkowców o przestrzeganie uchwały.

Informujemy, że planowany pierwszy dyżur kasy w sezonie letnim to 18.04.2020 w godzinach 11.00-13.00.

Zarząd ROD “Brodła”

Komunikaty