W drugiej połowie kwietnia 2023r na teren Ogrodu zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe. Będzie dostępny przez 5 dni. Osoby chętne do złożenia odpadów prosimy o przywiezienie je w miejsce przy kontenerach na odpady.

Kolejny wywóz gabarytów planowany jest na jesień.

Zarząd ROD “Brodła”

Kontener na odpady wielkogabarytowe