Informujemy, że został zlikwidowany kompostownik obok działki 159 i 159a.

Teren został wysprzątany i ogrodzony taśmą do czasu postawienia ogrodzenia.

Prosimy o niewyrzucanie w tym miejscu żadnych odpadów.

UCHWAŁA

Zarząd ROD „Brodła”

Likwidacja kompostownika