Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon w naszym Ogrodzie. W poprzednim roku nasze starania dotyczące naprawy drogi ul. Działkowców nie odniosły oczekiwanego skutku ale chcemy podzielić się
z działkowiczami wszystkimi informacjami dotyczącymi tej sprawy.

Po wysłaniu kilku pism do gminy Alwernia postanowiliśmy udać się na spotkanie aby osobiście przedstawić problem, z którym borykamy się już tak długo. Na spotkaniu tym (7 sierpnia 2017) Burmistrz poinformował nas, iż gminę dotknęły duże powodzie i nawałnice, co skutkowało przekierowaniem dostępnych środków na naprawę wyrządzonych szkód. Obiecał, że nie zostawi nas
z tym problemem i będzie próbował pomóc. W związku z tym wysłane zostało pismo z prośbą
o zabezpieczenie środków finansowych z dotacji na naprawę dróg uszkodzonych w nawałnicach. Kolejne pismo jakie kilka dni później zostało wysłane , dotyczyło zabezpieczenia środków finansowych na naprawę naszej drogi w budżecie na 2018 rok.

W dniu 2 października 2017 przedstawiciele Zarządu odwiedzili urząd gminy Alwernia ponownie. Pierwsze kroki skierowane były do radcy prawnego. Potrzebne były informacje z punktu widzenia prawnego jakie są możliwości itd. Ważne było jednak też co my jako Stowarzyszenie możemy zrobić
i jak pokierować sprawą aby osiągnąć zamierzony cel. Następnie po raz kolejny odbyło się spotkanie
z Burmistrzem, który skontaktował się z panem odpowiedzialnym za inwestycje drogowe aby podjąć rozmowy z firmą współpracującą z gminą, wykonującą nawierzchnie drogowe celem wykonania kosztorysu. Ostatnim punktem na mapie spotkań był sołtys Brodeł. On również znakomicie znał problem naszej drogi. Zadeklarował się, że ujmie w planowanym na 2018 rok budżecie konieczność wyasygnowania środków na naprawę naszej drogi i będzie nas wspierał. Zaznaczył jednak, że nie jest możliwa naprawa całości odcinka a maksymalnie 100m.

W październiku otrzymaliśmy odpowiedź od pana Burmistrza, że propozycja modernizacji odcinka
ul. Działkowców została ujęta w projekcie budżetu gminy Alwernia na rok 2018. Do jej realizacji potrzebna była akceptacja Radnych Rady Miejskiej. Zarząd wysłał kolejne pismo tym razem do Rady Miejskiej gminy Alwernia z prośbą o poparcie nas podczas komisji, na której analizowano i opiniowano projekt budżetu na 2018 rok. W dniu 28 listopada uczestniczyliśmy w Sesji Rady Miejskiej, podczas której zostało odczytane nasze pismo skierowane do Rady Miejskiej. Z sali padły różne głosy, zarówno poparcia jak i sprzeciwu dla naszej sprawy. Niektórzy Radni w tym niestety Radny Brodeł, wyrazili głęboką dezaprobatę jeżeli chodzi o modernizację ul. Działkowców. Tłumaczyli, że są ważniejsze priorytety a my sobie jakoś poradzimy. Kolejnym dniem, w którym pojawiliśmy się w urzędzie gminy był 1 grudnia, kiedy to odbyła się najważniejsza dla nas Sesja – opiniowanie budżetu na 2018 rok. Ponieważ w piśmie było jasno napisane, że zostaliśmy ujęci w projekcie budżetu na rok 2018 chcieliśmy usłyszeć głosowanie i poznać wynik. Podczas analizy budżetu, głosu nam nie udzielono, co uniemożliwiło weryfikację dochodzących do nas pogłosek, iż modernizacja naszej drogi nie została ujęta w budżecie na 2018 rok. Gdy udzielono nam głosu w ostatnim punkcie – “sprawy bieżące”, potwierdziły się nasze obawy. Pismo jakie otrzymaliśmy nie miało żadnego przełożenia na projekt budżetu. Aby zorientować Radnych odczytaliśmy pismo od Burmistrza. Rozpoczęła się dyskusja, podczas której już większa liczba Radnych stanęła po naszej stronie, niestety istniała nadal grupa tych, którzy ewidentnie byli przeciwko nam. Odpowiedzi na pytanie jak to się mogło stać iż nie ujęto nas
w budżecie, pomimo pozytywnej odpowiedzi pana Burmistrza – nie otrzymaliśmy. Zostaliśmy bardzo skrzywdzeni – o czym także powiedzieliśmy na Sesji. Było to naprawdę ciężkie spotkanie i co gorsza – bezowocne.

W grudniu 2017 otrzymaliśmy pismo od pana Burmistrza, w którym poinformował nas, że rozpatrzy ponownie nasz wniosek dotyczący remontu drogi przy ul. Działkowców, w roku 2018 w miarę posiadanych środków finansowych. W tej informacji od pana Burmistrza pokładamy wielkie nadzieje.

Zwracamy się z prośbą do działkowiczów o czynny udział w comiesięcznych Sesjach gminy, które są bardzo ważne także dla nas. Na naszej stronie www podajemy informacje o terminie takich Sesji.

Wierzymy, że rok 2018 przyniesie same dobre zmiany i doczekamy się wyremontowanej drogi.

Zarząd ROD Brodła

Nasza walka o drogę