W celu zaktualizowania i zarchiwizowania danych bardzo prosimy w dniu otwarcia wody i dyżuru kasy, wszystkich działkowców o wykonanie zdjęcia wodomierza z widocznym odczytem oraz numerem i widocznym numerem plomby.

Zdjęcie można przesłać na adres mailowy: s.watroba@rod-brodla.pl lub telefonicznie na numer 536 207 970 ( sms, whastup). Można również przyjść osobiście do kasy ogrodu.

W przypadku nieobecności w dniu 25 marca na ogrodzie, prosimy o przesłanie danych możliwie jak najszybciej lub pojawienie się na kolejnym dyżurze kasy.

Osobom, które już dokonały aktualizacji powyższych danych bardzo dziękujemy

Zarząd ROD “Brodła”

Odczyt wodomierzy