Informujemy, że odczyty prądu na działkach rozpoczną się od dnia 7 października 2023.

Po wykonaniu naliczeń Pani kasjerka będzie przesyłała informacje do działkowców, na dane kontaktowe przekazane w dokumentacji ROD Brodła. Osoby które nie pozostawiły do siebie danych kontaktowych bądź zmieniły je proszone są o podejście na najbliższy dyżur kasy (29 i 30 września) w celu uaktualnienia lub przesłania aktualnych na adres:
s.watroba@rod-brodla.pl.

Dziękujemy

Zarząd ROD “Brodła”

Odczyty prądu