Informujemy, że opłaty w roku 2020 przedstawiają się następująco

OPŁATY

Jednocześnie informujemy, że w związku z potrzebą wdrożenia obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikającymi z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii a także mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin jesteśmy zmuszeni odwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zarząd ROD “Brodła”


Opłaty ogrodowe w 2020 roku