Na podstawie Regulaminu ROD “Brodła”, Rozdział IV, Zagospodarowanie działki, § 33, punkt 4, zwracamy się do wszystkich użytkowników działek na terenie Ogrodu do oznakowania tabliczką z numerem porządkowym działki i umieszczenia go w widocznym miejscu.

Poza obowiązkiem wynikającym z Regulaminu jest to ułatwienie w znalezieniu działki np. w przypadku przybycia służb ratunkowych co miało już miejsce na terenie Ogrodu.

Zarząd ROD “Brodła”

Oznakowanie działek