Działkowców zainteresowanych nabyciem pilota do bramy wjazdowej prosimy o kontakt mailowy: zarzad@rod-brodla.pl lub telefoniczny 696 033 325. Termin zgłoszenia chęci zakupienia pilotów do dnia 21.04.2023r.

Zarząd ROD “Brodła”

Piloty do bramy