Informujemy, że na ogrodzie będzie prowadzona akcja plombowania wodomierzy. Osobą upoważnioną przez Zarząd jest pan Zdzisław Koznalewski. W związku z powyższym Zarząd zobowiązuje wszystkich Działkowców do udostępniania liczników wodnych.

Zarząd ROD “Brodła”

Plombowanie wodomierzy