Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brodła” w Brodłach
ul. Działkowców 4 zaprasza Członków Stowarzyszenia Ogrodowego na 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, które odbędzie się  30 kwietnia 2022 r. (sobota),
w Sali Remizy Strażackiej w Brodłach .

Początek obrad:
– w  I terminie godz. 10:30 ,
– w II terminie godz. 11:00

PORZĄDEK OBRAD

Zarząd ROD „Brodła”

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze