Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brodła” w Brodłach ul. Działkowców 4 zaprasza Członków Stowarzyszenia Ogrodowego na WALNE ZEBRANIE WYBORCZE, które odbędzie się  21 listopada 2019 r. w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida os. Górali 4 (sala tańca) w Krakowie.

Początek obrad:
– w  I terminie godz. 17:30 ,
– w II terminie godz. 18:00

PORZĄDEK ZEBRANIA


Zarząd ROD “Brodła”

Walne Zebranie Wyborcze