Informujemy, że Uchwała nr 1 podjęta na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego ROD “Brodła” w dniu 24.08.2019r dotyczy tylko osób, które stają się nowymi użytkownikami działek na terenie naszego ogrodu. Jest to opłata inwestycyjna.

Zarząd ROD “Brodła”

Wyjaśnienie do Uchwały