Informujemy, że zmienił się dotychczasowy adres e-mail Zarządu. Obecnie jedynym i obowiązującym adresem e-mail jest :

 

 

Zmiana adresu e-mail