W związku z tym iż pan Tadeusz Zawadzki przestał być użytkownikiem działki w naszym ogrodzie oraz złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu, wygasa jego mandat jako Prezesa Zarządu. Zgodnie z Uchwałą Zebrania Zarządu z dnia 7.10.2017r. – do czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, obowiązki Prezesa Zarządu przejmuje I Wiceprezes pani Bożena Koznalewska.

Zmiana w Zarządzie Stowarzyszenia