Zarząd ROD “Brodła” zaprasza dzieci w dniu 08.06.2019r (sobota) w godz. 12.00 – 16.00 na Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się przy ogrodowej świetlicy.

W programie wiele atrakcji dla najmłodszych.

Uprzejmie prosimy rodziców, którzy planują obecność swoich dzieci o podpisanie “zgody na publikację wizerunku”. Zgoda będzie dostępna w kasie ogrodu (piątek 15.30-17.30 , sobota 11.00-13.00) a także
w biurze Zarządu w soboty w godz. 11.00 do 13.00.

Dzień Dziecka