Informujemy, że „jedyną” osobą pełniącą funkcję elektryka ogrodowego jest

Pan Marcin nr tel. 575 444 073.

Dane kontaktowe znajdują się w gablotach ogrodowych oraz na stronie www.

Zarząd ROD “Brodła”

Elektryk Ogrodu