Zarząd ROD „Brodła” poszukuje firmy lub osoby/osób chętnych do pełnienia dozoru terenu  ogrodu w okresie zimowym tj.
01.11.2021  –  31.03.2022

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze zarządu w soboty w godz. 11.00 – 13.00 lub pod nr tel 660 447 976.

Oferty można składać do 08.10.2021.

Zarząd ROD „Brodła”

Komunikat