Informujemy, że w roku 2023 nastąpiła podwyżka ceny wywozu odpadów z terenu ROD “Brodła”.

Ceny w roku 2023 to:

1. Odpady komunalne (zmieszane) -wywóz 1szt. MGB – 1100 / 130,00 zł netto + VAT
 2. Odpady segregowane – wywóz 1szt. MGB – 1100 / 65,00 zł netto + VAT

Ceny w roku 2022 to:

1. Odpady komunalne (zmieszane) -wywóz 1szt. MGB – 1100 / 120,00 zł netto + VAT
 2. Odpady segregowane – wywóz 1szt. MGB – 1100 / 60,00 zł netto + VAT

Zarząd ROD “Brodła”

Informacja na temat cen wywozu odpadów w 2023r