W dniach 14-16.09.2020r będzie porządkowany teren przy kompostowniku (obok dz. 159A).

Jednocześnie informujemy, że na przełomie października/listopada nastąpi powtórny wywóz odpadów zielonych.

Zarząd ROD ‘”Brodła”

Komunikat