Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD “Brodła” poszukuje osoby do wykonania odczytu liczników prądu na terenie ogrodu.

Zgłoszenia w formie pisemnej można składać do biura zarządu lub przesłać w formie maila:
zarzad@rod-brodla.pl oraz wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie.

Termin składania zgłoszeń 26.09.2020

Komunikat