Zwracamy się do wszystkich użytkowników działek w ROD “Brodła” 
o obowiązku zgłaszania do Zarządu na piśmie zmian danych osobowych w tym zmian miejsca zamieszkania, zgodnie z regulaminem. 


Każda taka informacja pozwoli na bieżące prowadzenie rejestru oraz 
przekazywanie informacji (w razie potrzeby).

Zarząd ROD “Brodła”

Komunikat