Zarząd ROD „Brodła” poszukuje firmy lub osoby/osób chętnych do pełnienia dozoru terenu  ogrodu w okresie zimowym tj.


01.12.2020  –  31.03.2021

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze zarządu w soboty w godz. 11.00 – 13.00.

Oferty można składać do 14.11.2020.

Zarząd ROD”Brodła”

Komunikat