K O M U N I K A T 1

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brodła” przyjmie do pracy elektryka z uprawnieniami na okres 01.04 – 31.10.2022r.

Termin składania ofert upływa 11 marca 2022r.

K O M U N I K A T 2

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brodła” poszukuje firmy/osoby, która w okresie od 01.04 – 31.10.2022r. będzie pełnić funkcję gospodarza Ogrodu.

Termin składania ofert upływa 11 marca 2022r.

K O M U N I K A T 3

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brodła” poszukuje osoby do prowadzenia Kasy Ogrodu i naliczeń opłat wpłacanych przez działkowców. Okres zatrudnienia 01.04 – 31.10.2022r.


Termin składania ofert upływa 11 marca 2022r.


Oferty prosimy przesyłać na adres Ogrodu lub na adres e-mail: zarzad@rod-brodla.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

660 447 976

Zarząd ROD “Brodła”

Komunikaty