Zarząd ROD “Brodła” zaprasza Członków Stowarzyszenia Ogrodowego na
Nadzwyczajne Walne Zebranie,
które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2018r. w Sali Remizy Strażackiej w Brodłach. Początek obrad godzina 10.30.

Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad Zebrania, zostały Państwu dostarczone listownie oraz drogą mailową.

 

Uwaga! Prosimy o zabranie dowodu osobistego, celem otrzymania mandatu i kart do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie