W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2018r,
w Zarządzie ROD “Brodła” nastąpiły zmiany.

Zgodnie z §23 pkt.1 obecnie Zarząd składa się z Prezesa i sześciu Członków: dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu.

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania został także wybrany Członek Komisji Rewizyjnej.

Aktualny skład Zarządu znajduje się na stronie WWW w zakładce Dane Adresowe.

Zmiany w Zarządzie ROD “Brodła”