W roku 2021 opłaty ogrodowe przedstawiają się następująco:

OPŁATY

Jednocześnie przedstawiamy komunikat dotyczący wprowadzonej, jednorazowej opłaty za wywóz smieci:

KOMUNIKAT

Z uwagi na panującą sytuację związaną z covid-19 i brak możliwości przeprowadzenia zgromadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników, Walne Zebranie nie odbędzie się.

Zarząd ROD “Brodła”

Opłaty ogrodowe 2021