Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD “Brodła” działając na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego ROD “Brodła”, w dniu 17 lipca 2021r postanowił powołać p. Józefa Bularz do składu Zarządu – funkcja II V-ce Prezes.

Zarząd ROD “Brodła”

Uzupełnienie składu Zarządu ROD “Brodła” w drodze kooptacji