Informujemy, że pan Józef Grodowski złożył rezygnację z Członka Zarządu ROD “Brodła”. Zgodnie z §19 Statutu ROD “Brodła” pkt 5b, nastąpiło wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji.

Zarząd ROD “Brodła”

Rezygnacja Członka Zarządu